FORSIDE | LINKS | KONTAKT    
 
 

 

Den gamle kommuneskole fungerer i dag bl.a. som forsamlingshus og lokalhistorisk arkiv.

 

Gravsten over Mads og Ane Marie Bach. 

Overlade

 

Overlade er en landsby, der er beliggende 15 km syd for Løgstør og 3 km fra Vitskøl Kloster og Trend, navne alle kender. Overlade Sogn har ca. 1250 indbygere, heraf har Overlade by ca. 550 personer. Oplandet består af Trend, Borregaard, Munksjørup, Falde og Padkær.

Byen ligger smukt på vejen til Vitskøl og Limfjordens milde kyst. Den gamle landevej slynger sig stadig gennem byen. Vejforløbet er  uændret siden 1800-tallet.

Overlade er startet som udstykninger fra Bjørnsholm (Vitskøl) første store afståelse var Padkær Hovedgård. I år 1688 var der udstykket 4 gårde i Overlade, det blev i 1773 til 8 og i 1957 var der 14 gårde. Senere er der sket store sammenlægninger af gårdene, så antallet af gårde i hele sognet nu er nede på 7-8 stykker.

Byen ligger smukt på vejen til Vitskøl og Limfjordens milde kyst. Den gamle landevej slynger sig stadig gennem byen. Vejens forløb er forblevet uændret siden 1800-tallet.   

I anden halvdel af 1800-tallet bestod Overlade af en skole, en smedie samt en håndfuld gårde og mindre bygninger. Klosterkirken på Vitskøl Kloster tjente som sognekirke.    

I begyndelsen af 1900-tallet kom den økonomiske vækst også til Overlade og bysamfundet begyndte at tage form. Tre mejerier, to smedier, en bager, købmand, forsamlingshus, missionshus, hotel, trikotageforretning, vandværk, elværk, korn- og foderstofforretning vidner om fremgang i byen. I 1916 fik Overlade sin egen kirke.  

Til minde om genforeningen i 1920 rejste byens borgere en særlig stor sten foran hotellet. Stenen blev flyttet to gange og står i dag igen på sin oprindelige plads.

Mens det gamle andelsmejeri er sløjfet, er hovedbygningen til et af de to private mejerier stadig bevaret. Bygningen har front til hovedvejen med det høje vinduesparti ind til den tværgående skummesal. Læsserampen har veget pladsen til fordel for bilparkering.  

Et spændende og iøjnefaldende hus i byen er den gamle dyrlægebolig, en afrundet, gul hjørnebygning med rødstenspendant lige overfor.     

Til minde om genforeningen i 1920 rejste byens borgere en sten foran byens forhenværende hotel. Stenen blev flyttet to gange og står i dag igen på sin oprindelige plads. 

Overlade har som mange små byer mistet mange forretninger og erhvervsdrivende. For 30-40 år siden var der her både Læge, Dyrlæge, 2 Slagtere, 2 Bagerier, 2 Købmænd, 3 Vognmænd, Hotel, 2 Snedkere 2 Tømrer, 3 Frisører, Gartnerfor, 3 Smede, 2 Mejerier og Foderstofforretning, 2 Eel-installatører, Bladkiosk, 2 Malermestre, Urmager og 2 Banker, Manufakturh., Posthus og Cykelhandler.

Overlade er i dag en aktiv by. Har en velfungerende skole med mange børn, da der er mange tilflyttere. Vi har en velasoiteret Brugs med alt til vores daglige fornødenheder samt en benzintank. Vi har Cal-Inga, hvor der er selskabslokaler, og hvor der kan serveres mad til byens festligheder. Overlade Gamle Skole drives som kulturhus med masser af aktiviteter som Lokalhistorie, dagplejemødre, Pensionist-foreningen, Seniordans, Mother Therese, Præmietwist samt en skoleklasse for en specialklasse. Der er en velfungerende borgerforening med mange aktiviteter. Vi har stadig 2 mekanikere, VVS forretning, Maskinhandel, Ejendomshandler og vinduesforhandler samt Sparekassen.

Overlade ligger i et naturskønt område. Tæt på byen har vi Katmosen, hvor der er lavet gangsti omkring. En spadseretur i skoven Lunden, der går helt ned til Vilsted sø er en virkelig god naturoplevelse.

Gravsten over Mads og Ane Marie Bach  
Den første, som blev begravet på den nye kirkegård var gårdejer Mads Bach. Han døde i juni 1916. På dette tidspunkt var kirkegården ikke klar til brug, så han blev begravet på Vitskøl kirkegård. Da kirkegården i Overlade stod færdig, blev hans kiste flyttet til Overlade. Her fik Mads Bach sit ønskede hvilested i byen, hvor han havde tilbragt en stor del af sit voksne liv.

Vi ved desværre ikke ret meget om Mads Bachs liv. Lidt kan dog læses ud fra gravstenen. Han blev født i Brøndum den 16. marts 1835 og blev på et tidspunkt gift med Ane Marie Bach (fødenavn desværre ukendt). Ane Marie var født i Overlade i 1839. På gravstenen står desuden at Mads Bach var forhenværende gårdejer.
Vi ved desværre ikke mere om Mads og Ane Marie Bach. Hvis der er nogle af læserne, der kender mere til dem og deres liv i Overlade, er Overlade lokalhistorisk Forening meget interesseret i uddybende oplysninger. 

 

Flere oplysninger

Flere oplysninger om Overlade kan fås ved henvendelse til Overlade lokalhistoriske Forening. Foreningen har udarbejdet en byvandring og et foredrag med historiske billeder fra byen. Kontakt foreningen for yderligere oplysninger!

Gamle kort over området kan ses på Kort- og Martrikelstyrelsens hjemmeside.  

Link til hjemmeside om Overlade.  

Klik her for at vende tilbage til kalenderoversigt og kort over Vesthimmerland.


sitelist.html