FORSIDE | LINKS | KONTAKT    
 

  Aggersundbroen blev indviet i 1942.  

Aggersund Gæstgivergaard før branden i 1911.

Aggersund Gæstgivergaard som den så ud efter genopbygningen 1911 og frem til branden i 1936.

Aggersund Hotel som det så ud før branden i 1990.


Hotelgrunden maj 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aggersund     

 
Byens historie er uddybende beskrevet i borgerforeningens jubilæumsbog. Endvidere findes der en artikel med overskriften "Aggersund. Borgen og Byen" i bladet "Krejl", det lokalhistoriske tidsskrift for Løgstør og omegn (nr. 2, november 1997). 

Materialet ligger også på Aggersunds egen hjemmeside.

Aggersund Gæstgivergaard
Aggersund Gæstgivergaard har haft en noget uheldspræget historie. Gæstgiveriets oprindelse går i hvert fald tilbage til 1870, hvor Lars Peter Langgaard står opført i folketællingslisterne som gæstgiver. Langgaard havde gæstgiveriet indtil 1885, hvor han solgte det til Jacob Chr. Nielsen. De næste 40 år var det Nielsens familie, der havde byens gæstgiveri, da sønnen i Niels overtog den i 1905.

Den 3. februar 1911 indtraf gæstgiveriets første ulykke. En brand raserede hele gæstgiveriet, bortset fra rejsestalden og avlsbygningen. Næste alle indbyggere i Aggersund kom den vellidte gæstgiver til undsætning og som tak for hjælpen, holdt han en fest i forsamlingshuset. 1. september samme år var gæstgiveriet genopbygget. Løgstør Avis kunne berette om indretningen:
”Nu er den nye Bygning færdig, og alle er enige om, at den er af et anseligt og smukt Ydre, saa den er en Pryd for Byens Fysiognomi. Den indre Udstyrelse og Indretning er særdeles praktisk og komfortabel. Det hvide elektriske Lys vil oplyse 5 store Restavrationslokaler, og 10 Værelser vil med deres Hygge og Komfort vente paa trætte Rejsende.”

I 1923 skifte gæstgiveriet hænder, da gæstgiver Christensen overtog det. Efter en halv snes år solgte han den videre til Jeppe Jensen. Han var en venlig kromand, men desværre gik det ikke så godt, og gæstgiveriet blev solgt på tvangsaktion til Martin Gram. Tre dage senere, natten mellem den 15. og 16. juli 1936, brændte det for anden gang ned. I efteråret genopstod bygningen, men nu som hotel, og de næste 20 år drev Martin Gram og fruen hotellet.
Hotellet fik herefter en del forskellige ejere inden Martha og Børge Andersen overtog det i 1969. I 1980 kom det på tvangsauktion, og herefter levede hotellet en omtumlet tilværelse inden det for sidste gang nedbrændte i 1990. Denne gang blev det ikke genopbygget, og resterne af hotellet blev brugt til fundament til diget øst om Aggersund.

Hermed slutter historien om Aggersund Gæstgivergaard, som i flere generationer var byens samlingspunkt. Blandt andet blev Aggersund og Omegns Borgerforening startet på gæstgiveriet i 1905. Gæstgivergaarden har derfor på mange måder dannet ramme for byens sociale liv.

Kim Ørsted Iversen, Aggersund 9/5 2009

 Vedr. mindestenen for John Christmas Møllers flugt til Sverige 30. april 1942. Stenen blev rejst i 60-året for hans flugt i 1992. Stenen er placeret på nordsiden af Løgstørvejen.

Lokalhistorikeren Verner Bruhn fortæller om flugten:

Christmas Møller var konservativ minister i samlingsregeringen efter 9. april 1940. I oktober 1940 krævede besættelsesmagten hans afgang og i januar hans udtræden af Folketinget.
Efter henvendelse fra kommunisten Aksel Larsen var han med til at grundlægge det illegale blad Frit Danmark.
Efter mange overvejelser blev det besluttet, at Christmas Møller skulle til England. En del af kalkværket syd for Aggersund var svenskejet og besættelsesmagten gav lov til, at der kunne fragtes kalk til Sverige.
Det gav mulighed for at smugle Christmas Møller ud af Danmark. Den danske galease ARGO, med Egon V. Jensen som skibsfører, skulle af sted med en ladning kalk til Sverige. Der blev konstrueret et lille rum i kalklasten, hvor Christmas Møller kunne skjule sig under sejladsen i dansk farvand.
Overfarten gik godt og efter ankomsten til Sverige blev Christmas Møller smugler videre til England. Skibsføreren blev dog arresteret af tyskerne næste gang han kom til Aggersund for at hente en last kalk. Hans skæbne er uvis, men han overlevede vist nok det tyske fangenskab.
Christmas Møller fik en svær tid i England og ambitionen om at blive en lederskikkelse for de frie danske blev ikke indfriet. Hans ildfulde taler i BBC havde dog en motiverende virkning på den danske modstand.
Christmas Møller døde i april 1948.

Thorkild Nielsen, 9. maj 2009.Klik her for at vende tilbage til kalenderoversigt og kort over Vesthimmerland.


sitelist.html