FORSIDE | LINKS | KONTAKT    
 
 

Testrup Kirke, som den så ud omkring 1880’erne.Sten fra vindue, som menes at stamme fra den gamle kvaderstenskirke, der blev revet ned i 1432.
De gamle sten fra kvaderstenskirken.
Testrupgård. Gården har været ejet af biskoppen i Viborg. Før reformationen benyttede han Testrupgård som hovedgård.

Testrup

 
Testrup bys historie går langt tilbage i historien. Arkæologiske spor i landskabet viser, at der lige uden for det nuværende Testrup har ligget en jernalderboplads, men der er fundet genstande, som viser, at der også tidligere har været mennesker på stedet.

I nyere tid har kirken med tilhørende hospital samt Testrupgaard spillet en stor rolle for området. Testrupgaard var bispen af Viborgs gård. I 1432 besluttede han, at udskifte den gamle kirke fra 1100-tallet med en ny og større kirke. I 1439 kunne bisp Thorlav indvie kirken og et tilstødende hospital, som havde domkirken i Viborg som model. Efter reformationen begyndte det at gå ned ad bakke for kirken og klostret. Det var ikke et kloster i almindelig forstand. Der var munke, som så efter de syge på hospitalet, men de kom sikkert fra Viborg. Alligevel har navnet Testrup Kloster overlevet, og det er under det navn, at det kendes bedst i dag.

I 1748 var kirken i så dårlig stand, at det meste blev revet ned. Blandt andet gik det ud over hospitalet, tårnet og korsarmene. Det er derfor en meget reduceret udgave, der står tilbage som et varigt minde over bispen af Viborgs store planer.

Testrup har siden hen udviklet sig til en mindre landsby med en del gårde i og omkring byen. Mange af gårdene er eller har været slægtsgårde i flere generationer. Der har i byen været et stærkt sammenhold gennem tiden. I 1920’erne åbnede en købmandsbutik i byen, men det holdt kun kort, og i 1930 gik den konkurs. Den blev dog købt af en anden, som havde mere held med butikken. Købmandsbutikken eksisterede helt op til 1990. I dag er samme skæbne overgået Testrup som så mange andre landsbyer i Danmark. Ikke en eneste butik er tilbage. Det samme kan siges med hensyn til byens skole, som var i den nuværende bygning fra 1912-1967. Før 1912 var der også skole i byen, men den er revet ned.

I dag har byens borgere ved fælles hjælp ombygget den gamle skole til forsamlingshus, og der er skaffet penge til at etablere toiletfaciliteter og shelters i have ved den gamle skole. Ideen er at tiltrække spejdere, lejrskoler og pilgrimme, som kan overnatte og bruge faciliteterne. Har man lyst, kan man få en spændende rundvisning ved kirken og klostret og derved komme i kontakt med en svunden tid, hvor Viborg bispen ofte slog et smut forbi sine besiddelser.

sitelist.html