FORSIDE | LINKS | KONTAKT    
 
Padkær – ”et smørhul”

Formanden for Padkærs Borgerforening havde allerede, da borgerforeningerne først blev kontaktet angående kulturarvsprojektet, sagt, at der ikke var en by som sådan i Padkær. Da vi ringede for at bekræfte vores ankomst d. 24. juni 2009, gentog hun, at vi var meget velkomne, men at der altså ikke var nogen by. Der var en samling huse spredt ud over fem kilometer omkring Padkærvej.

Et fåtal af fremmødte til trods, har vi fået et godt billede af Padkær før og nu. Den er muligvis ikke en by efter Danmarks Statistiks definition, men samlingen af huse har en spændende historie, der fortæller om landsbyers opståen og liv sådan som det ser ud anno 2009.

Padkær før
Sådan som Padkær ser ud i dag, er ejendommene øst for skellet udstykket fra Padkærgård (f.eks. Padkærvej 59), mens de ejendomme, der ligger vest for skellet er udstykket fra Overlade (f.eks. Mosegård på Padkærvej 51). Padkærgård er på et tidspunkt udskiftet fra Vitskøl, men på tidspunkt før udstykningen var den i Familien Bies eje. Den første udstykning sker i 1904. Kristian Roersen, der havde været i Amerika, kom hjem og ville gerne købe et stykke jord. Han fik lov at købe 22 tønder land af Familien Bie, hvorpå han selv byggede den ejendom, der nu går under navnet Pjaltenborg. I starten boede han der alene men blev senere gift og fik barn. Han døde i 1979 mere end 100 år gammel. Hans søn overtog gården og købte også Padkærvej 69, den nuværende gård Padkær-Holstein.


Moesgård med den gamle lade før nedrivning i 1950

Den næste udstykning fandt sted i 1923-1924. Det blev der 24 statshusmandsbrug ud af med gennemsnitlig 16 tønder land til hver. Efter den sidste udstykning solgte Familien Bie resten af Padkærgård og flyttede. 1924 var også året, hvor vejen blev lavet. Før den tid havde der været en vej bagom Padkærvej 51 og 59 og en anden bagom Pjaltenborg.

Padkær

 
Mosegården, Padkærvej 51, er som sagt udstykket fra Overlade. Den blev købt i 1930 af Marius og Laura Christensen, som flyttede dertil med tre børn, deriblandt Karl Aage på tre måneder. I 1968 overtager den yngste søn, Karl Aage Christensen, Mosegård, som han stadig bor i. Hans far, Marius Christensen dør i 1972, mens hans mor bliver boende på gården og hjælper til. Da Karl Aage Christensen bliver gift flytter hun til Overlade og bor der indtil hun dør i 2001 i en alder af 103 år og 10 mdr. Karl Aage drev gården frem til 1991, hvor det ikke længere var rentabelt og fik andet arbejde, indtil han i 1997 gik på pension.


Laura og Marius Christensen med sønnen Jens Christian, 1922.

Padkær nu
I 2009 består Padkær fortsat af en samling mindre husmandssteder, en enkelt meget stor gård, Padkær-Holstein og et Plantesalg, der hedder Overlade Plantesalg – ”fordi det er svært at sige Padkær Plantesalg”, som ejeren forklarede det.

Padkær-Holstein blev købt af de nuværende ejere i fri handel i 1995 af Jan Nielsen, og siden den tid har de opkøbt omkringliggende jord og små ejendomme. I dag er ejendommen på 275 hektarer, 2700 tons mælk og ca. 300 årskøer og opdræt.

Borgerforeningen er 10 år gammel. Medlemmerne har anlagt en plads, som består af en legeplads, borde og bænke under et halvtag overdækket af en presenning om sommeren. Græsslåningen på pladsen går på skift mellem ejendommene med en af Borger-foreningen indkøbt havetraktor. Pladsen bruges især til Skt. Hans og sommerfest i august. Fastelavn holdes i en lade på en af gårdene. Det er ikke svært at få folk til at komme og hjælpe, når der er arbejdsdag på pladsen. Sammenholdet er godt mellem indbyggerne, og det afspejles bl.a. i fremmødet til Borgerforeningens arrangementer. Der er tilflyttere i de fleste ejendomme, hvoraf en del har børn. For de indbyggere, som vi talte med, er Padkær ro, fred, landlig idyl. Samtidig er der en nærhed, der gør, at man altid kan regne med hjælp, når man har behov for det. Et ”smørhul”, som formanden for Borgerforeningen kaldte det.
 

sitelist.html